Reklama
 
Blog | Tadeáš Pelech

Mravnost nade vše

Nejnovější životní osudy Miroslava Topolánka lze -- s určitou mírou básnické licence – přirovnat k chování hlavního hrdiny v prvorepublikové komedii Martina Friče s Hugem Haasem v hlavní roli. Snad jen s tím rozdílem, že profesor Karas se svého poklesku proti obecným mravům dopustil z mladické nerozvážnosti. A že se posléze, když vyšla pravda najevo, ke svému problému dokázal postavit čelem. Ponechme nyní stranou nejrůznější hodnocení i výzkumy veřejného mínění a podívejme se na to, co je to vlastně mravnost a co je nemravné. A co na to pan Topolánek?

Když jsem v Internetu hledal definici mravnosti, dozvěděl jsem se například, že z právního hlediska jde o abstraktní formulaci. Ač je naše společnost povětšinou ateistická, staví na křesťanských základech. Proto jsem zkusil štěstí v Karmelitánském nakladatelství, kde je k dispozici on-line například encyklopedie náboženství nebo katechismus. U encyklopedického hesla mravnost mimo jiné stojí, že se jedná o "závaznost, které člověk podléhá při svém jednání" a že "staví do středu rozum jako nejvyšší instanci, která odůvodňuje jednání." Protože ani tato formulace se abstrakci příliš nevzdaluje, může něco dalšího napovědět katechismus, například jeho 1767. paragraf, který mimo jiné říká: "K dokonalosti mravního nebo lidského dobra patří, že jsou vášně řízeny rozumem.", případně paragraf 1761, kde stojí psáno: "Jsou některé konkrétní způsoby chování, jejichž volba je vždy chybná, protože zahrnuje zvrácenost vůle, to je mravní zlo. Není dovoleno konat zlo, aby z toho vzešlo nějaké dobro." Konečně něco konkrétnějšího, v podstatě potvrzení morální filosofie Konfuciovy. Mravnost by tedy měla být řízena rozumem a neměla by lidem dovolit, aby konali zlo.

Oblíbeným slovem pana Topolánka ovšem není přímo mravnost, ale slovo odvozené — nemravný. Nejlepším zdrojem citátů premiéra se zdá být jeho server — www.topolanek.cz –, který nabízí i možnost vyhledávání. Hledání řetězce mrav vrátí 28 odkazů. Pokud vynechám mravenčí práci, absolutní mravní měřítka v projevu ke Konfederaci politických vězňů, normalizaci sociální, mravní a národní v senátním článku o Češích v cizině, mravní imperativ generálů Eliáše a Peřiny v projevu z 8.5.2006, mravní étos prezidenta Bushe, mravní integritu Heleny Třeštíkové, názor tehdejšího ministra zahraničí Cyrila Svobody na koupi sídla ODS v roce 2003 a duplicitní Uhelné otázky a odpovědi, zbude 13 článků. Budu z nich citovat postupně tak, jak je seřadil vyhledávací program:

 • Uhelné otázky a odpovědi z 19.12.2001 se týkají uhlí a dočteme se v nich: "Povznesu se nad své liberální přesvědčení, že jakékoli kvóty, licence, surovinové politiky a ochrana trhu obecně jsou škodlivé a nemravné…"
 • V projevu ze 17.11.2004 jsme mohli také zaslechnout: "[Politika] neumí zařídit, aby podnikatelé prosperovali, aby rodiny dobře vychovávaly své děti, aby lidé byli mravnější." nebo "Potřebujeme vládu práva, která bude bránit nemravnostem jedinců…"
 • V rozhovoru on-line ze dne 19.8.2004 nalezneme: "Je nemravné z jedné kapsy peníze vytáhnout… a do druhé kapsy strkat drobné…"
 • Účastníci předvolební konference ODS mohli v projevu z 2.5.2006 zaslechnout: "Stát útočí na ekonomické i mravní základy rodiny."
 • Posluchači Masarykovy univerzity v Brně mohli v přednášce 11.5.2006 mimo jiné slyšet: ."… mravní závazek [státu] chránit lidská práva a svobody." "Většina se jak známo, mýlí. Je nepřijatelné, abychom podřizovali naše civilizované vnímání práva a naši kulturu lidských práv názorům, které jsou sice v aritmetické většině, ale jsou zřejmě nesprávné. Uplatňování mravního, nikoli kvantitativního hlediska, je zde zcela namístě." "[Mezinárodní právo] musí kodifikovat to, co je považováno za dobré mravy, nikoli se snažit vytvářet mravy nové." "Právo vychází z mravních zásad, nikoli obráceně."
 • V rozhovoru pro MFD 20.6.2006 jsme se mohli dočíst: "Bylo dobrým mravem, že ho neměli." (Řeč je o zastoupení komunistů ve vedení Poslanecké sněmovny.)
 • V článku na serveru ihned.cz z 10.11.2005 nazvaném Mezi Paroubkem a lidskými právy je čínská zeď narazíme i na názor, že: "V jádru Paroubkova přístupu stojí mravně pochybné a politicky neodůvodněné přesvědčení, že existuje přímá souvislost mezi kritikou porušování lidských práv v Číně a možností s ní obchodovat. Předseda vlády chce proto opět diskusi o lidských právech smést ze stolu; zřejmě v naději na alespoň částečnou účast na čínském ekonomickém zázraku."
 • V článku z MFD z 21.12.2005 nazvaném Velká koalice? Velký nesmysl! nalezneme: "Voliči mají právo vědět, do čeho jdou, a je jasné, že před námi jsou jen dvě realistické varianty. Buď budeme mít většinu my a lidovci, v což pevně věřím, nebo socialisté a komunisté. Kupodivu titíž lidé, kteří kritizovali zákulisní dohody jdoucí proti výsledkům voleb, se nyní diví, že na takové machinace odmítám přistoupit. Důvody nejsou jen mravní. Ty jsou pro mě sice zásadní, nicméně chápu, že morální rozhořčení politika je vždy trochu podezřelé."
 • Ve sloupku z deníku Metro z 28.3.2006 pod titulkem Slušný stát pro slušné lidi čteme: "Neumím zajistit, aby lidé byli mravnější. Ani netvrdím, že v ODS jsou samí andělé. Co ale mohu slíbit je, že těm neslušným nedáme šanci."
 • V rozhovoru pro Hospodářské noviny z 1.9.2006 narazíme i na názor: "Pokládám ale za nemravné všechny personální změny, či dokonce účelové čistky učiněné tři měsíce před volbami a po nich."
 • 1.9.2006 jsme mohli také vyslechnout v rozhovoru v Radiožurnálu ČRo: "…všechny personální změny, které provede vláda tři měsíce před volbami ve volební kampani, které provedla tři měsíce po volbách, to by už neměla žádný mandát, to už jsou věci nemravné a ty budeme chtít prověřit."
 • Začátek září byl na nemravnosti bohatý, jak svědčí i debata v Nedělní partii 3.9.2006: "…dosluhující vláda, která neměla žádný mandát, a přes to dělala kroky, které byly víceméně nemravné." "Když si ji přečtou nejenom naši voliči, ale veřejnost, tak to nebyla nemravná smlouva." (míněna smlouva ODS s ČSSD) "A mně to připadá také svým způsobem nemravné a to je různý počet hlasů na jeden mandát…"
 • V rozhovoru on-line na iDNES.cz přišla řeč i na zpola zapomenutý prodej akcií: "Akcie nemohly být zastaveny, protože bych je nemohl prodat. Nemohly být bezcenné, protože pro někoho měly hodnotu 2,5 milionu. Celá ta záležitost je z pohledu výroku J. Paroubka nemravná."

Pokud tedy tuto veskrze povrchní rešerši shrnu, docházím k závěru, že pan Topolánek v podstatě ví, co je to mravnost, a jako většina lidí také dokáže dobře posoudit nemravné chování ostatních.

Reklama